Råstofindvinding

På denne side offentliggøres:

  • annonceringer efter anmodninger om afholdelse af auktion og udbudsmateriale i forbindelse med afholdelse af auktion for auktioner over råstofområder på havet
  • høring af indvindingsansøgninger til indvinding af råstoffer på havet
  • afgørelse om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer på havet
  • afgørelse om VVM, herunder afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på havet
  • meddelelser og høringer vedrørende regulering af råstofindvinding på land

Abonner på meddelelser til virksomheder om råstofindvinding på havet.

Få en mail, når der er en ny meddelelse til virksomheder om råstofindvinding på havet.

Tidligere annonceringer

Annonceringer om råstofindvinding fra før 1. juli 2016 kan ses på  Naturstyrelsens hjemmeside