Luft og støj

Information, høringer af vejledninger og bekendtgørelser, planer og programmer bl.a.:

  • Luftkvalitetsplaner og kortsigtede handlingsplaner i tilfælde af overskridelse eller risiko for overskridelse af varslingstærskelværdier, målværdier eller grænseværdier for luftkvalitet i en zone eller et bymæssigt område
  • Årsberetninger for alle overskridelser af grænseværdier, målværdier, langsigtede målsætninger samt informations- og varslingstærskelværdier for luftkvalitet.
  • Information om overskridelse af tærskelværdier for ozon.

Opdaterede luftkvalitetsdata kan findes på hjemmesiden for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Annonceringer om luft og støj på mail