Kvaliteten af det danske drikkevand - For perioden 2020-2022

Rapporten oplyser om kvaliteten af drikkevand leveret af de store vandforsyninger i årene 2020-2022.

Denne rapport er udarbejdet af Miljøstyrelsen som følge af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand med henblik på at informere forbrugerne.

Denne rapport har til formål at informere forbrugerne om kvaliteten af det drikkevand, som er distribueret af de store vandforsyninger (vandforsyninger der indvinder mere end 350.000 m3 vand per år) i årene 2020-2022.

Læs rapporten her: Kvaliteten af det danske drikkevand - For perioden 2020-2022