Undersøgelse af PFAS i byggeaffald

Miljøprojekt nr. 2261 Februar 2024

Undersøgelse af PFAS i byggeaffald

Der er gennemført en undersøgelse, der har til formål at bidrage til mere viden om PFAS i byggeaffald ved at prøvetage byggematerialer/byggeaffald i forbindelse med miljøkortlægninger.

Prøverne er efterfølgende analyseret for PFAS-forbindelser.

I undersøgelsen er 31 bygninger i Øst- og Vestdanmark prøvetaget. Bygningerne kategoriseres i undersøgelsen som: boliger, institutioner, erhvervsproduktion og øvrigt erhverv. Bygningerne er opført i tre tidsperioder: Før 1950, 1950-1977 og 1977-2000.

Der er i undersøgelsen udtaget prøver af maling på fem typer af overflader, fem typer gulvbelægninger, gulv- og vægfliser, fuger, udvendigt ubehandlet beton og udvendigt ubehandlet tegl. Derudover er der suppleret med et mindre prøveantal af fem bygningsdele, som indgår i bygningstypen kaldet ”Andet”.

Der er i alt udtaget 350 prøver, som er analyseret for 32 PFAS-forbindelser.

Undersøgelsen finder, at prøverne af malinger generelt viser markante PFAS koncentrationer på tværs af alle byggeår. Prøverne af linoleum, vinyl, gulvtæpper og parketgulve viser moderate PFAS koncentrationer, men det varierer afhængig af byggeår. Prøverne af væg- og gulvfliser, tegl ubehandlet udvendigt, beton ubehandlet udvendigt og fuger indeholder ikke nævneværdige koncentrationer af PFAS.

 

Læs publikation