Renholds- og omkostningsanalyse jf. Engangsplastdirektivets oprydningsansvar

Rapporten afdækker kommunernes og statens faktiske omkostninger til renhold efter henkastet affald, og tømning af offentlige skraldespande, for de produktkategorier, der er omfattet af oprydningsansvaret

Rapporten indeholder resultaterne fra den renholds- og omkostningsanalyse, der er udarbejdet i 2023, med henblik på at afdække kommunernes og statens faktiske omkostninger til renhold efter henkastet affald, og tømning af offentlige skraldespande, for de produktkategorier, der er omfattet af oprydningsansvaret jf. engangsplastdirektivet. Engangsplastikdirektivet (Single-Use Plastics Directive) trådte i kraft den 3. juli 2019

Læs rapporten her