Intelligent Oparbejdning af Solcellepaneler (IOS)

MUDP-projekt

Når et solcellepanel ikke længere fungerer, ender det som elektronikskrot.

Selvom levetiden på panelerne er høj – typisk 20 til 30 år – vil de på et tidspunkt skulle skrottes, og allerede om 10 år vil mængden af denne type affald i Danmark være betragtelig. I denne rapport bliver det sandsynliggjort, at man med en kombination af termiske, kemiske og mekaniske processer kan adskille hovedkomponenterne i et solcellepanel. Den foretrukne metode – af flere varianter – giver fem fraktioner; elektronikboksen, aluminiumsrammen, forsideglasset, bagsidefolien og en sandwich af siliciumsolceller, metaller og polymermateriale (EVA). De fire første fraktioner kan sælges direkte – dog undtagen bagsidefolien – og den sidste fraktion kan oparbejdes yderligere til rene metaller (sølv, kobber, tin og bly), knust silicium og pyrolyseolie. I alt kan mellem 95,6 og 100 procent af solcellepanelerne, baseret på vægt, genanvendes.

Læs slutrapporten.