Affaldsmængden fra de danske husstande er kortlagt

Miljøprojekt nr. 2234, Februar 2023. Miljøstyrelsen har i 2022 kigget i danskernes skraldespande med henblik på at få viden om, hvor meget borgerne smider ud, og hvor dygtige vi er til at sortere.

Miljøstyrelsen har i 2022 kigget i danskernes skraldespande med henblik på at få viden om, hvor meget borgerne smider ud, og hvor dygtige vi er til at sortere

Econet og COWI har for Miljøstyrelsen gennemført en kortlægning af husstandsindsamlet affald. Husstandsindsamlet affald omfatter de ti fraktioner, som kommunerne skal implementere henteordning for. Undersøgelsen viser, at danskerne smider mellem 1,41 – 1,62 mio. ton affald ud i deres hjem.

At mængden er angivet i et spænd skyldes, at der er anvendt to metoder (en simpel og en udvidet) til at opnå viden om den totale mængde af husstandsindsamlet affald. Den simple metode bygger på affaldsanalyser af husstandsindsamlet affald i fire udvalgte kommuner (2022), hvor resultatet af affaldsanalyserne er skaleret til nationalt plan. Derudover er der anvendt en udvidet metode, hvor der er udviklet en model, som anvender data fra affaldsanalysen, data fra ADS (for 2021) og kendskab til de kommunale affaldsordninger. Ud fra det er mængden af husstandsindsamlet affald i de respektive ordninger på kortlægningstidspunktet beregnet, og der er lavet en vurdering af, hvordan det forventeligt vil se ud i fremtiden, når henteordningerne for de ti fraktioner er implementeret i alle landets kommuner.

Undersøgelsen viser, at 62 % af al affaldet i dag ender i restaffaldet, og det vurderes at dette tal vil falde til 42 % i fremtiden, når henteordningerne i alle kommuner er udrullet (udvidet metode).

I rapporten estimeres også mængden af madaffald inkl. madspild, og det vurderes at danskerne smider mellem 507.000 - 610.000 ton mad ud, hvilket svarer til 36 - 38 % af al husstandsindsamlet affald.

Vil du høre mere om kortlægningen?

Torsdag den 25. maj 2023 kl. 10.30 - 12.00 afholder Miljøstyrelsen et webinar, hvor resultaterne at rapporten vil blive præsenteret. Alle er velkommen til at deltage. Det er gratis og kræver ikke tilmelding. Brug dette link for at deltage i mødet:

Klik her for at deltage i mødet

Læs publikation