Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Vejledning nr. 45, Juni 2023. Revideret version.

Denne vejledning vedrører den målrettede beskyttelse af grundvandet i BNBO, som er et led i arbejdet for at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

Vejledningen er udarbejdet for at imødekomme ny regulering fra 1. januar 2020 samt skabe klarhed om den samlede vejledning om BNBO, som alle interessenter nu nemmere kan finde samlet ét sted.

Den nye regulering omhandler den erhvervsmæssige brug af pesticider i BNBO, men vejledningen omfatter alle typer mulige forureninger, derunder forurening med nitrat og andre miljøfremmede stoffer, og for pesticidernes vedkommende også den ikke-erhvervsmæssige risiko for forurening af grundvandet.

Læs publikation