Renseværket i Nye - en central sekundavandsløsning i fremtidens forstad

978-87-7038-477-3. I projektet er der udviklet, afprøvet og evalueret et nyt forsyningskoncept, som ikke er set før i Danmark.

Forsyningskonceptet bygger på anvendelse af regn- og drænvand fra terrænet i byudviklingsområdet Nye. Herfra bliver regnvandet renset på det centrale renseværk i Nye til sekundavand, som forsyner beboerne med vand til toiletskyl og tøjvask. Dette er med til at spare grundvandsressourcen med 40 % samtidig med, at vandhåndteringen og opsamlingsbassinerne fungerer som rekreative, klimatilpassede elementer i området. Projektet i Nye har opsamlet erfaringer i hele processen fra vandhåndteringen, vandopsamling, rensning og vandkvalitet til, hvordan sekundavandet distribueres sikkert ud til hver enkelt husstand. Hele projektet viser, at sekundavandsløsninger til toiletskyl og tøjvask er mulige og realiserbare i byudviklingsområder i hele Danmark og potentielt internationalt.

Læs publikation