Performancebenchmarking

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2019 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder: Sundhed, Forsyningssikkerhed, Energi, Klima og Miljø.Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2019 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder: Sundhed, Forsyningssikkerhed, Energi, Klima og Miljø.
Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Læs publikation