Madaffald fra primærproduktion samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren - 2018

Danmark er forpligtet til årligt at indberette data for madaffald fra de forskellige led i forsyningskæden, herunder primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren.

Danmark er forpligtet til årligt at indberette data for madaffald fra de forskellige led i forsyningskæden, herunder primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren.

I denne rapport etableres der en baselineopgørelse over mængden af madaffald i hhv. primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren i henhold til kravene i Kommissionens delegerede retsakt om fælles metode for måling af madaffald.

Baselineopgørelsen baseres på dataindsamling fra tilgængelige kilder, herunder interview og spørgeskemaundersøgelser. Metoden er primært baseret på udvikling af nøgletal, der enten er koblet til producerede mængder eller omsætning i specifikke brancher.
I rapporten er mængden af madspild i de to led i forsyningskæden ligeledes estimeret.

Der gøres opmærksom på, at opgørelsen af madaffald og madspild ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser.

Læs publikation