Madaffald fra detailhandel og anden fødevaredistribution 2019 - Notat

Danmark er forpligtet til årligt at indberette data for madaffald fra de forskellige led i forsyningskæden, herunder detailhandel og anden fødevaredistribution.

Dette notat etablerer en baseline (2019), hvor mængden af madaffald fra detailhandel og anden fødevaredistribution opgøres. Baselineopgørelsen baseres på dataindsamling fra tilgængelige kilder. Metoden er primært baseret på direkte måling af madaffald og koblet til nøgletal for omsætning, butiksareal og antal ansatte i specifikke brancher.

Notatet viser, at mængden af madaffald i detailhandel og anden fødevaredistribution udgør i 2019 ca. 100.000 ton.
Metoden anvendt i denne opgørelse lever op til kravene i Kommissionens delegerede retsakt om fælles metode for måling af madaffald.

Der gøres opmærksom på, at denne opgørelse ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser

Læs publikation