Kunstgræsbaner - Alternativer til gummigranulat som infill og erfaringer med banepleje

Som led i vidensopbygning om udledninger af mikroplast fra kunstgræsbaner og mulige alternativer til gummigranulat er der indsamlet erfaringer med regulering og håndtering af kunstgræsbaner i nabolande og i Danmark.

Der er desuden indsamlet opdateret viden om alternativer fra leverandører, og på den baggrund er der udarbejdet en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af et skift til alternativer. 

Kunstgræsbaner har hidtil primært bestået af et kunstgræstæppe med et fyld (betegnet infill) af sand og gummigranulat af gamle bildæk. Gummigranulatet vil her betegnes SBR-granulat1, men materialet betegnes også ofte som ELT (End-of-Life Tyres) gummigranulat. Undersøgelsen fokuserer på alternativer til SBR-granulat og omkostninger ved at udskifte dette granulat. Der er ikke foretaget en samlet samfundsøkonomisk analyse af andre tiltag, som vil kunne mindske tab af gummigranulat til omgivelserne; eksempelvis etablering af faste kanter omkring banerne og granulatfælder.

Læs publikation