Udvidet producentansvar på fiskeredskaber - Analyse af mulige organiserings-modeller i Danmark

Der er gennemført en analyse af mulige organiseringsmodeller for udvidet producentansvar på fiskeredskaber i Danmark. Baggrunden er, at der senest 31. december 2024 skal være implementeret en model for udvidet producentansvar i henhold til Engangsplastdirektivet.

Denne analyse udgør det første skridt i retningen mod at implementere producentansvaret. Det sker med afsæt i 12 nøglespørgsmål, som fører til tre mulige modeller for udvidet producentansvar. De to første modeller bygger på hybridmodellen for organisering af udvidet producentansvar, mens den sidste model bygger på den operationelle model.

Den overordnede forskel på de to modeller for organiseringen er, at ansvaret og rollerne for indsamling, sortering og den videre håndtering af affaldet er fordelt mellem flere aktører i hybridmodellen, mens det i den operationelle model er placeret samlet hos producenterne.

De to hybridmodeller adskiller sig fra hinanden ved at den ene model inkludere en målrettet indsats for at bjærge mistede fiskeredskaber. Den oprationelle model adskiller sig fra de to andre modeller, ved at placere det økonomiske ansvar samlet hos producenterne.

Læs publikation