Affaldsstatistik 2018

Affaldsstatistik 2018 opgør den danske affaldsmængde, fordelt på affaldstyper, behandling og affaldskilder. Miljøprojekt nr. 2133, 2020

Statistikken indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev indsamlet i Danmark i perioden 2014-2018, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Denne information er suppleret med oplysninger om hvilke kilder, der producer affaldet. Endvidere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. Sidst i Affaldsstatistik 2018, er der status for, hvordan det går på nationalt og regionalt plan med opfyldelsen af målsætningen for genanvendelse af affald fra husholdninger i 2022 (50 % mål) i henhold til ”Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”, samt hvordan det går på nationalt plan i forhold til opfyldesen af målsætningerne fra EU.

Læs publikation