Markedsanalyse og kortlægning af engangsplastprodukter og deres alternativer

Analysen er gennemført for at bidrage til at afdække de erhvervsmæssige og miljømæssige konsekvenser af EU's Engangsplastdirektiv. I en markedsanalyse afdækkes markedsførte mængder for de 18 produktkategorier, der er omfattet af direktivet, undtaget fiskeriudstyr og cigaretfiltre. Markedsanalysen kortlægger endvidere hvilke produkter, der ud fra den nuværende situation kan forventes at ville erstatte engangsplastprodukterne.Analysen sammenligner i en livscyklusvurdering miljøpåvirkningerne ved de materialer, som forventes at erstatte plastik. Gennem et nabotjek indsamles der er faringer fra tilsvarende tiltag med markedsføringsforbud i lande, der kan sammenlignes med Danmark.

Analysen er gennemført for at bidrage til at afdække de erhvervsmæssige og miljømæssige konsekvenser af EU's Engangsplastdirektiv.

I en markedsanalyse afdækkes markedsførte mængder for de 18 produktkategorier, der er omfattet af direktivet, undtaget fiskeriudstyr og cigaretfiltre. Markedsanalysen kortlægger endvidere hvilke produkter, der ud fra den nuværende situation kan forventes at ville erstatte engangsplastprodukterne.

Analysen sammenligner i en livscyklusvurdering miljøpåvirkningerne ved de materialer, som forventes at erstatte plastik.

Gennem et nabotjek indsamles der er faringer fra tilsvarende tiltag med markedsføringsforbud i lande, der kan sammenlignes med Danmark.

Læs publikation