Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb

Denne rapport indeholder analyser af, for hvilke produktgrupper det kan være hensigtsmæssigt, at det offentlige i højere grad anvender TCO-beregninger i tildelingskriteriet ved udbud. Analyserne er baseret på fire økonomiske beregningsniveauer, som dækker området fra ren indkøbspris til en TCO med inddragelse af værdisætning af eksterne virkninger på miljøet. De analyserede produktgrupper er bærbare computere, belysning, transport (biler), vaskemaskiner og opvaskemaskiner. TCO (Total Cost of Ownership) er et udtryk for totaløkonomien, hvor alle omkostninger ved ejerskabet tages med. Produkterne er valgt ud fra indkøbsvolumen, klimamæssigt potentiale, interesse fra indkøbere, tilgængelighed i markedet og input fra projektets følgegruppe. Metoden for analysen har omfattet indhentning af estimerede priser fra indkøbere og leverandører, opstilling af relevante og realistiske forretningsmodeller og løsninger for hvert produktområde og beregning af totaløkonomi, herunder investeringspriser, forbrug i driftsfasen, bortskaffelse eller gensalg og værdisætning af klima- og miljøbelastninger. Samlet beregnes en total udgift pr. levetidsår.Konklusionen er, at det er muligt at gennemføre et udbud med brug af TCO, som inddrager alle livscyklusomkostninger herunder samfundets omkostninger som følge af eksterne påvirkninger af miljøet. For produkter med kortere levetider fx bærbare computere er forlængelse af levetiden afgørende for at mindske udledningen af klimagasser med god totaløkonomi. Desuden er energiforbruget i brugsfasen vigtig at medregne i en totaløkonomisk pris for produkter med lange brugstider fx belysning. Rapporten giver inspiration og en metode ved offentlige indkøb med fokus på TCO og totaløkonomi.

Grøn virksomhed

Denne rapport indeholder analyser af, for hvilke produktgrupper det kan være hensigtsmæssigt, at det offentlige i højere grad anvender TCO-beregninger i tildelingskriteriet ved udbud. Analyserne er baseret på fire økonomiske beregningsniveauer, som dækker området fra ren indkøbspris til en TCO med inddragelse af værdisætning af eksterne virkninger på miljøet. De analyserede produktgrupper er bærbare computere, belysning, transport (biler), vaskemaskiner og opvaskemaskiner. TCO (Total Cost of Ownership) er et udtryk for totaløkonomien, hvor alle omkostninger ved ejerskabet tages med. Produkterne er valgt ud fra indkøbsvolumen, klimamæssigt potentiale, interesse fra indkøbere, tilgængelighed i markedet og input fra projektets følgegruppe.
Metoden for analysen har omfattet indhentning af estimerede priser fra indkøbere og leverandører, opstilling af relevante og realistiske forretningsmodeller og løsninger for hvert produktområde og beregning af totaløkonomi, herunder investeringspriser, forbrug i driftsfasen, bortskaffelse eller gensalg og værdisætning af klima- og miljøbelastninger. Samlet beregnes en total udgift pr. levetidsår.
Konklusionen er, at det er muligt at gennemføre et udbud med brug af TCO, som inddrager alle livscyklusomkostninger herunder samfundets omkostninger som følge af eksterne påvirkninger af miljøet. For produkter med kortere levetider fx bærbare computere er forlængelse af levetiden afgørende for at mindske udledningen af klimagasser med god totaløkonomi. Desuden er energiforbruget i brugsfasen vigtig at medregne i en totaløkonomisk pris for produkter med lange brugstider fx belysning. Rapporten giver inspiration og en metode ved offentlige indkøb med fokus på TCO og totaløkonomi.

Læs publikation