Affaldsstatistik 2019

Statistikken indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev produceret i Danmark i perioden 2015-2019, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Miljøprojekt nr. 2152, 2020

Denne information er suppleret med detaljerede oplysninger om hvilke kilder, der producer affaldet. Endvidere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. Derudover er der et afsnit sidst i Affaldsstatistik 2019, der giver en status for, hvordan det går på nationalt plan i forhold til opfyldelsen af målsætningerne fra EU.

Læs publikation