Vurdering af potentialet for substitution af PVC inden for specifikke produktområder

Rapporten belyser mulighederne for at fremme anvendelse af alternativer til PVC inden for specifikke produktområder. Under-søgelsens resultater skal bruges som udgangspunkt for Miljøstyrelsens videre vurderinger af, hvordan brug af alternativer til PVC til udvalgte produktområder kan fremmes.

Miljøprojekt nr. 2130, 2020

Rapporten belyser mulighederne for at fremme alternativer til PVC inden for to specifikke produktområder:
1) Kabler, ledninger, kabelbakker og paneler. 
2) Gulvbelægninger.

For de udvalgte produktområder er det undersøgt, hvilke alternativer der er på markedet og alternativernes tekniske, økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele og ulemper er sammenfattet. Det er desuden undersøgt, hvilke forhold der af betydning for følgende tre slutbrugergruppers valg af materialer: Offentlige sektor (kommuner, regioner og stat), private professionelle bygherrer og private husstande.

Rapporten konkluderer, at der er behov for at sprede mere information om de PVC-frie alternativer. Dette kan eksempelvis ske gennem Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb. I relation til private husstande kan der igangsættes informationskampagner gerne for flere produktgrupper end de, som er omfattet af indeværende projekt. Der kan også overvejes informationskampagner rettet mod byggemarkeder m.fl. for at få disse til at gøre det nemmere for kunderne at vælge mellem produkter af PVC og PVC-frie produkter. 

Læs publikation