Affaldsstatistik 2017

Affaldsstatistik 2017 indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev produceret i Danmark i perioden 2013-2017, fordelt på affaldstyper, brancher og behandlingsformer. Miljøprojekt nr. 2102, 2019

I den nationale affaldsplan er målsætningen, at Danmark i 2022 genanvender 50 procent af husholdningsaffaldet fra syv udvalgte fraktioner, nemlig mad-, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. Tallene i den nye affaldsstatistik viser, at genanvendelse på de syv fraktioner er gået fra 27 procent i 2013 til 35 procent i 2017.

Over en fireårig periode fra 2013 til 2016 er den samlede genanvendelsesprocent for dansk affald steget fra 66 procent til 69 procent ifølge data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. I 2017 er genanvendelsesprocenten på 68 procent, og der ses altså for første gang et fald i genanvendelsen i forhold til de foregående år. Særligt et fald i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald samt haveaffald har påvirket genanvendelsesprocenten negativt.

Affaldsstatistikken benytter endnu ikke den nye opgørelsesmetode fra EU’s affaldsdirektiv, der fokuserer på den reelle affaldsbehandling, og som er relateret til målsætninger efter 2020. Tallene i affaldsstatistikken kan derfor ikke direkte sammenlignes med de nye EU-målsætninger for genanvendelse og deponi.

Baggrund

Alle indsamlere, modtagere, eksportører og importører af affald indberetter årligt til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem Miljøstyrelsens affaldsstatistikker udarbejdes på baggrund af disse indberetninger.

Den omfattende kvalitetssikring betyder, at data udgives forskudt af indberetningsåret.

Læs publikation