Kortlægning og undersøgelse af migration af monomerer i legetøjsmaterialer

Produktionen af plast efterlader restmonomer, hvoraf nogle af disse har sundhedsskadelige effekter. Specielt monomere med genotoksiske carcinogene egenskaber er uønskede i plast- og gummimaterialer i legetøj. Miljøstyrelsen ønsker med denne rapport at få mere viden om migrationen af relevante monomere og de deraf eventuelt følgende skadevirkninger.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 174, 2019

Efter den indledende kortlægning af anvendte materialer i legetøj, blev 29 forskellige legetøjsprodukter/materialer udvalgt til indholdsanalyse af en eller flere af fire kræftfremkaldende monomerer (vinylchlorid, butadien, akrylonitril og styren). Følgende materialer blev undersøgt: ABS, PVC, PS, SEBS og SBC. Indholdet af vinylchlorid i PVC og styren i SEBS samt af butadien og styren i SBC lå under detektionsgrænsen eller på lave niveauer. For ABS blev der identificeret rest-monomerer i alle produkter med et gennemsnit på 26,7 mg/kg for akrylonitril, 0,57 mg/kg for butadien og 842 mg/kg for styren. Indholdet af styren i PS var i gennem-snit 351 mg/kg. Der blev foretaget migrationsanalyser under forskellige forhold på to produkter af ABS og to af PS. Ingen migration af monomererne over detektions-grænserne blev målt i nogen af de undersøgte scenarier. Der blev foretaget eksponerings- og risikoberegninger, hvor det blev antaget, at der forekommer en migration af monomererne, som er identisk med detektionsgrænsen. Disse viste, at der ikke vil være en sundhedsmæssig risiko forbundet med brug af legetøj indeholdende vinylchlorid, butadien eller styren. For akrylonitril er detektionsgrænsen ikke lav nok til at kunne udtale sig om en eventuel risiko.

Læs publikation