Affaldsstatistik 2016

Affaldsstatistik 2016 indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev produceret i Danmark i perioden 2014-2016, fordelt på affaldstyper, brancher og behandlingsformer. Miljøprojekt nr. 2020, 2018

Denne information suppleres med detaljerede oplysninger om hvilke kilder, der producer affaldet. Ydereligere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. Derudover giver affaldsstatistikken en status på, hvordan det går på nationalt og regionalt plan med opfyldelsen af målsætningen for genanvendelse af affald fra husholdninger i 2022 (50 % målsætningen) i henhold til ”Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”. Et nyt afsnit belyser Danmarks status på opfyldelse af de affaldsrelaterede målsætninger i EU's direktiver.

Læs publikation