µPLAST i spildevand – renseteknologiers tilbageholdelse af mikroplast

Hovedformålet med projektet har været gennem laboratorieforsøg, pilotforsøg og analyser af fuldskalaanlæg at undersøge og optimere forskellige renseteknologiers evne til at tilbageholde mikroplast på renseanlæg, samt evaluere regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra regnvand og vejvand.

Læs publikation