Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast I kombination med organisk stof i renseanlægs primærdel

Dette er afslutningsrapporten for projektet ”Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination med organisk stof i renseanlægs primærdel” under Miljøstyrelsens tilskudsordning MUDP 2015.

Projektet løber i perioden januar 2016 til december 2017 og har haft det overordnede formål at udvikle teknologi og metoder til tilbageholdelse af 99 % af al mikroplast på renseanlæg, svarende til en reduktion af udledningen med en faktor 10 i forhold til eksisterende løsninger.

Læs publikation