Vejledning - Vurdering og godkendelse af antifoulingmidler

Antifoulingprodukter skal risikovurderes før de må markedsføres. Antifouling bekæmper begroning af alger og muslinger på overflader under vand. Godkendelse af antifoulingprodukter tager udgangspunkt i forskellige vejledningsdokumenter afhængig af anvendelse og miljøforholdene i det EU-land, som vurderer produktet. I denne vejledning kan læseren finde information om, hvordan produkter til det danske marked vurderes og under hvilke forudsætninger en godkendelse kan gives.

Læs publikation