Partnerskab om mikroplast 2017

Partnerskab om mikroplast i spildevand – en sammenstilling og kalibrering af viden om mikroplast i spildevand.

Projektet har etableret et partnerskab om mikroplast i spildevand i Danmark for at samle eksistererende viden på området og opnå yderligere viden ved inddragelse af de mest relevante aktører og videnspersoner på området. Projektets formål omfatter identifikation af mulige renseteknikker til at fjerne mikroplast. Projektet er drevet af Teknologisk Institut med COWI som underleverandør under inddragelse af en lang række videnspersoner og interessenter på området, bl.a. via en workshop og en afsluttende konference.

Læs publikation