Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i cykelhjelme

Projektet har haft til formål at undersøge, hvorvidt indholdet af de eventuelle problematiske kemiske stoffer i cykelhjelme kan være sundhedsskadelige for børn.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 162(a), 2018

Der blev indkøbt i alt 16 cykelhjelme. Screeningsanalyserne viste et mindre indhold af både chlor og fosfor i en enkelt cykelhjelm (C10). Der blev påvist et indhold af fluor lige over detektionsgrænsen på 5 ppm i C6 og C10, samt et højere fluorindhold på 92 ppm i C4. Der blev foretaget kvantitative analyser af visse chlor/fosforbaserede flammehæmmere i pudematerialet i C10, samt visse perfluoralkyl- og polyfluoralkylforbindelser (PFAS) i cykelremme på C4, C6 og C10. Resultaterne viste, at der i pudematerialet i C10 blev identificeret flammehæmmerne TCPP og TDCP i større mængder, og at der blev identificeret TIBP, TCEP og TPHP i mindre mængder. Der blev identificeret nogle få PFAS i remmen i C4 i små mængder, men ingen PFAS over detektionsgrænsen i remmene i C6 og C10. Resultaterne fra migrationsanalyserne på puderne inde i cykelhjelmen viste, at der blev identificeret de samme chlor/fosforbaserede flammehæmmere i migrationsvæsken, som blev identificeret ved den indholdsmæssige analyse i C10 (TCPP, TDCP, TIBP, TCEP og TPHP). Resultaterne fra migrationsanalyserne på cykelremmen på C4 viste, at der ikke migrerer PFAS over detektionsgrænsen. Der er isoleret set ingen af de undersøgte cykelhjelme, der udgør et sundhedsmæssigt problem for de kemiske stoffer, der er undersøgt i dette projekt.

Læs publikation