Kortlægning af PVC i Danmark 2018

Anvendelse og affaldshåndtering af PVC i Danmark er kortlagt med henblik på planlægning af indsatsen på PVC-området, 2018-2021.

Miljøprojekt nr. 2049

Rapporten giver et overblik over potentielt skadelige additiver i PVC, PVC produkter på det danske marked, samt affaldsbehandling af disse. Endvidere gennemgås; den aktuelle bortskaffelse af PVC affald, mulighederne for at erstatte problematiske additiver i PVC, samt mulighederne for at erstatte PVC med alternative materialer i forskellige produkter. Under gennemgangen belyses de miljø- og sundhedsmæssige, samt tekniske og økonomiske, fordele og ulemper ved substitution. Rapporten indgår som del af det faglige fundament for tilrettelæggelsen af den fremadrettede PVC-indsats, 2018-2021, og indeholder derfor et skema med mulige initiativer.

Læs publikation