Affaldsstatistik 2015

Affaldsstatistik 2015 indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev produceret i Danmark i perioden 2013-2015, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Miljøprojekt nr. 1941, 2017

Affaldsstatistikken indeholder desuden detaljerede oplysninger om hvilke kilder, der producer affaldet. Ydereligere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. Derudover giver affaldsstatistikken en status på, hvordan det går på nationalt og regionalt plan med opfyldelsen af målsætningen for genanvendelse af affald fra husholdninger i 2022 (50 % målsætningen) i henhold til ”Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”.

Læs publikation