Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Med aftalen om en Fødevare- og Landbrugspakke vedtog regeringen med støttepartier, at udvide målingerne i Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) i perioden 2016-2019. I forbindelse hermed gives en udfordringsret for erhvervet i delvandoplande, hvor der ønskes flere målinger.

Formålet med denne vejledning er, at skabe overblik over og hjælpe med hvordan udfordringsretten under Fødevare- og Landbrugspakken benyttes.

Hent vejledningen her