Database for data om kortlægning af miljøfremmede stoffer i bygninger

Projektet er en opfølgning på Miljøprojekt 1875, 2016, der havde til formål at opbygge en database til data om miljøfremmede stoffer i bygninger til nedrivning og renovering.

Databasen er opbygget med afsæt i miljøkortlægningsrapporter indhentet nationalt fra kommuner, entreprenører, boligforeninger og rådgivere.  

Dette opfølgende projekt er et større projekt med indtastning af en lang række data, som gør det muligt at svare kvantitativt på spørgsmål såsom prøveantal pr. boligtype, koncentrationsniveauer i forhold til opførelses år, procentdelen af materialer, der er forurenede ol. 

I tilknytning til rapporten er der udviklet en database med kortlægningsdata for miljøfremmede stoffer i bygninger , som kan hentes (Excel-fil).

Læs publikation