Kemiske stoffer i forbrugerprodukter, der kan hindre genanvendelse

Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 146, 2016

Kemikalieindsatsen 2014-2017, samt den tidligere regerings ressourcestrategi fra 2013 ”Danmark uden affald”, adresserer blandt andet, hvorledes kemiske stoffer kan influere på mulighederne for genanvendelse af produkter og materialer. I nærværende projekt etableres en metode til at beskrive og vurdere, om der indgår kemiske stoffer i forbrugerprodukter, der forhindrer genanvendelse af de materialer, der indgår i produktet, eller forhindrer genanvendelse af andre materialer i den affaldsfraktion, hvori forbrugerproduktet bortskaffes.

Læs publikation