Analyse af mikroplast i torske- og sildemaver

Miljø- og Fødevareministeriet har fået undersøgt mængden af mikroplastik i maverne på sild og torsk fra Østersøen og Nordsøen.

Undersøgelsen er foretaget af DTU Aqua som led i det danske overvågningsprogram for EUs Havstrategidirektiv. Ved undersøgelsen blev der fundet mikroplastik i 23 % af de undersøgte fiskemaver. 

Bemærk: Nuværende rapport er en opdateret version pr. 28. april 2016, pga. fejl i oprindelig rapport side 10.

Hent publikationen