Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af ftalater i legetøj og andre børneprodukter

Kortlægning af forbrugerprodukter nr. 139, 2015

Projektets formål er at danne et overblik over børns eksponering af ftalater med antiandrogene effekter fra legetøj, småbørnsartikler og andre børneprodukter samt kontrollere, om reglerne for ftalater i legetøj og småbørnsartikler overholdes. Miljøstyrelsen udvalgte og udtog på baggrund af kortlægningen 34 legetøjsprodukter og 7 småbørnsartikler til kontrol. I samarbejde med Miljøstyrelsen blev det besluttet, at de 35 ’andre børneprodukter’, som blev indkøbt til kemisk analyse for indhold af ftalater skulle fordeles på følgende produkttyper: Cykelhåndtag, herunder styrbånd, mobilcovers til smartphones og tabletter, samt tasker til mobiler og armbåndsure (urremme). I alt viste kontrollen, at 9 produkter ikke overholdt gældende lovgivning. Af de 35 ’andre børneprodukter’, der blev analyseret for ftalater, indeholdt 10 produkter en eller flere ftalater i koncentrationer over 1 %. Konklusionen er, at eksponering af enkelte ftalater i enkeltstående produkter, undersøgt som en del af dette projekt, ikke udgør en risiko, men at den samlede eksponering af flere ftalater med antiandrogene effekter fra flere forskellige kilder i et realistisk worst-case scenarie kan udgøre en sundhedsrisiko for 6-årige børn. En stor del af risikoen skyldes brugen af enkelte produkter med høje indhold af ftalater, samt antagelsen om, at ftalater stadig forekommer i fødevarer, som for nogle år tilbage, hvilket formentlig er en overestimering i forhold til den reelle situation i dag.

Læs publikation