Vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer

Vejledning til borgere, myndigheder og virksomheder om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lys-armaturer.

Vejledningen giver anvisninger om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer til brugere af armaturer og bygningsejere, virksomheder involveret i nedrivning og renovering, kommuner, transportører og indsamlere af elektronikaffald samt behandlere af elektronikaffald. Vejledningen beskriver den relevante lovgivning, og hvilke krav der er til de enkelte aktører. Vejledningen beskriver desuden i hvilket omfang PCB forekommer i lysarmaturer og risikoen for spredning af PCB fra kondensatorer til indeklimaet og miljøet. Vejledningen giver konkrete anbefalinger til, hvorledes det bestemmes, om lysarmaturer indeholder kondensatorer med PCB, og hvorledes man forholder sig, hvis kondensatorerne indeholder PCB.

Læs publikation