Fremskrivning af generering og behandling af affald - Frida 2015

I rapporten fremskrives udviklingen i mængden og behandlingen af forskellige typer af affald fra 2012 til 2030. Miljøprojekt nr. 1659, 2015

Fremskrivningen er baseret på en videreudvikling af den hidtil anvendte økonometriske Frida model og integrerer bl.a. data fra det nye datasystem (ADS) med det tidligere datasystem ISAG. Endvidere viser rapporten betydningen af realiseringen af Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”.

Se modellen for fremskrivning af affald 2012-2015 (Frida 2015)

Læs publikation