Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012

I 2012 var emballageforbruget i Danmark 895.000 ton, og heraf blev 563.501 tons genanvendt. Miljøprojekt nr. 1701, 2015

En opgørelse af genbrugsemballager viser, at der en beholdning på 141 mio. genbrugsemballager, og at de har cirkuleret i alt ca. 754 mio. gange.

I forhold til EU’s emballagekrav opfylder Danmark sin forpligtelse for så vidt angår genanvendelse af den totale mængde emballageaffald og for hvert af de fem emballagematerialer i 2012.

Rapporten er en oversigt over emballageforsyningen og den indsamlede mængde emballageaffald til oparbejdning. Forsyningsmængden er primært data der bygger på statistisk materiale fra Danmarks Statistik, suppleret med oplysninger fra emballageproducerende virksomheder samt brancheorganisationer på området. Kortlægningen af den indsamlede mængde emballageaffald til genanvendelse er baseret på data fra Affaldsdatasystemet.

Læs publikation