Kortlægning af vanskeligheder ved at skaffe varer uden ftalaterne DEHP, BBP, DBP og DIBP

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 127, 2014

Projektets formål var at kortlægge importørers og producenters vanskeligheder ved at skaffe varer uden de fire ftalater DEHP, BBP, DBP og DIBP. Kortlægningen er gennemført ved hjælp at kontakt til en række virksomheder og brancheorganisationer. Rapporten indeholder information om de indsamlede oplysninger samt en opsummering af de identificerede vanskeligheder.

The project objective was to identify the importers and manufacturers' difficulties in acquiring articles without the four phthalates DEHP, BBP, DBP and DIBP. The survey is implemented through contact with a number of companies and industry organizations. The report provides information on the information collected, as well as a summary of the identified problems.

Læs publikation