Guidance for risk assessment of chemicals in consumer articles and products

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 125, 2014

Vejledningen er udarbejdet som et værktøj til myndigheder i EU til udarbejdelse af risikovurdering af kemikalier i forbrugerprodukter. Formålet er at sikre, at metoderne der anvendes til at risikovurdere kemikalier i forbrugerprodukter er ensartet blandt myndighederne i EU.

This guidance document has been prepared as a tool for the competent authorities of the EU member states in preparing health risk assessments for chemicals found in various non-food consumer articles, destined or likely to come into contact with consumers. The purpose is to ensure uniform and consistent methods applied in the risk assessments among the competent authorities in the member states of the EU.

Læs publikation