Anvendelse og potentiale for brug af bioplast i Danmark

Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 133, 2014

Beskrivelse af bioplast, eksempler på bioplast, samt det fremtidige potentiale for bioplast i Danmark.

Rapporten beskriver forskellige kategorier at bioplast og giver eksempler på bioplasttyper. Der gives et overblik over markedet for plast og bioplast i Europa (EU27) og på verdensplan for at kunne vurdere potentiale og fremtidsmuligheder for anvendelse af bioplast i Danmark. Forbrugerens rolle i markedsudviklingen af bioplast i Danmark er ligeledes vurderet, og det er undersøgt nærmere hvilke faktorer, der påvirker slutkundernes efterspørgsel på produkter i bioplast. Rapportens konklusion er, at markedet for bioplast er meget lille i forhold til markedet for den traditionelle plast - både på verdensplan, i Europa og i Danmark. I perioden 2009-2013 har der dog været en kraftig vækst i produktionen og udbredelsen af nye bioplasttyper, som polyethylen (PE) og polyethylenterephtalat (PET), der er helt identiske med traditionelle plasttyper, men som er baseret på biologiske råvarer i stedet for petrokemiske råvarer.

Læs publikation