Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn

Daisy2D simulerer pesticiders skæbne i landbrugsjord med markdræn. Den bygger på en eksisterende jord-plante-atmosfære system model (Daisy). Pesticiddelen omfatter transport, nedbrydning og sorption. Transport sker i opløst form samt som kolloidfaciliteret transport. Transportveje er: 1) jordmatrix, 2) sprækkesystem, og 3) bioporer. Vigtige er store bioporer, der ender i eller ved markdræn. Nedbrydning afhænger af jordfugtighed, temperatur, dybde og/eller biologisk aktivitet. Sorptionsbeskrivelserne inkluderer sorptionskinetik. Daisy2D er succesfuldt testet mod eksperimentelle data og er succesfuldt koblet til MIKE-SHE modellen for beregning af pesticiders skæbne i oplandsskala.

Læs projektartikel, der opsummerer forskningsresultaterne

Læs publikation