Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2008

Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2008 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 127.600 tons glasemballage svarende til 88 % af potentialet. Miljøprojekt 1333, 2010

Oplysninger for metalemballage viser en genanvendelse på 28.100 tons svarende til 81,9 % af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot. Genanvendelsen af papir og -papemballage er opgjort til 310.809 tons eller 61 % af potentialet. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 41.951 tons, hvilket svarer til 25,4 procent af potentialet. Samtidig blev der indsamlet knapt 3 mio. træpaller til reparation, 30 % blev kasseret. Den genanvendte mængde er beregnet til 36.045 tons (40,9 %). I alt blev der indsamlet 538.803 tons til genanvendelse svarende til 59,7 % procent af emballageforbruget, en lille stigning på knap 3 %, i forhold til 2007.

Læs publikation