Emballageforsyningen i Danmark 2008

Mængden af ny emballage på det danske marked i 2008 er opgjort til 902.199 tons svarende til, at hver dansker bruger 164 kg emballage pr. år. Miljøprojekt 1334, 2010

Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 10 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (56%). Plastemballage udgør 18%, glasemballage udgør 11%, træemballage udgør 10% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Omtrent halvdelen (45 %) af den samlede emballagemængde ender hos de private husholdninger.

Læs publikation