Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007

Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2007 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 125.000 tons glasemballage. Miljøprojekt, 1300, 2009

Oplysninger for metalemballage viser, at der blev genanvendt 30.500 tons svarende til 86,8 procent af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot. Genanvendelsen af emballagepapir og -pap er på 60,5 %. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 43.200 tons og svarer til 21,8 procent af potentialet. I 2007 blev der indsamlet knapt 3 mio. træpaller til reparation, 25 % blev kasseret. Den genanvendte mængde er beregnet til 35.400 tons. Der blev der indsamlet 556.400 tons til genanvendelse eller 56,8 procent af al emballage.

Læs publikation