Emballageforsyningen i Danmark 2007

Rapporten indeholder en rapportering af arbejdet med at kortlægge emballageforsyningsmængden for 2007. Miljøprojekt, 1299, 2009

Datakilderne er Danmarks Statistiks data for udenrigshandel og den danske industris produktion fordelt på 9.200 varepositionsnumre, dvs. at der i Danmark findes 9.200 enheder der kategoriseres som emballage. Hovedemballage-materialegrupperne er pap/papir, glas, plast, metal, tekstil og træ. Desuden er pap/papir, plast og metal yderligere underopdelt. I alt omfatter emballageforsyningsstatistikken 19 forskellige materialegrupper. Opgørelsen omfatter såvel engangs- som genbrugsemballager og kan anvendes til at dokumentere udviklingen i emballageanvendelsen i Danmark.

Emballageforsyningen er altså den samlede mængde emballage, der findes på det danske marked, og som forventes at blive til emballageaffald det pågældende år - da emballage har kort levetid. Hvert år foretages ligeledes opgørelser af, hvor store mængder emballageaffald der går til genanvendelse. Sammen med emballageforsyningsopgørelsen skal disse materialespecifikke analyser anvendes til at dokumentere, at Danmark overholder EU´s krav til genanvendelse af emballageaffald. Det emballageaffald, som ikke indsamles til genanvendelse, udnyttes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudvinding.

Hovedkonklusioner

Den samlede danske forsyning af emballager for 2007 er på 978.960 tons svarende til, at hver dansker bruger 180 kg emballage pr. år. Samlet er emballageforsyningsmængden steget med 6.472 tons svarende til 0,7 % i forhold til 2006. Ca. halvdelen af emballagemængden ender i virksomheder og resten hos de private husstande.

I lighed med opgørelserne fra tidligere år er der foretaget en fordeling af emballageforsyningsmængden ud på de enkelte varepositioner. Denne opgørelse viser, at det fortsat er drikkevarer i form af øl, sodavand, vin og spiritus der samlet anvender den største emballagemængde.

Desuden er der gennemført en opgørelse af anvendelsen af genbrugsemballager. Den viser, at der er en beholdning på 301 mio. genbrugsemballager og de har i alt cirkuleret 1,5 mia. gange. Majoriteten heraf er flasker til øl og sodavand. Såfremt denne emballagemængde var engangsemballager, ville den give et tillæg til emballageforsyningen på 1.200.000 tons pr. år – altså mere end en fordobling af den nuværende emballageforsyning. Mængden af genbrugs- og genpåfyldelige emballager er faldende især som følge af den stigende anvendelse af engangsemballager til drikkevarer.

Læs publikation