Agerø og Skibsted Fjord

Farvandet omkring Agerø og Skibsted Fjord er blandt Limfjordens mest velbevarede naturområder. Næsten samtlige farvandstyper i Limfjorden findes her: fladvandsarealer, bredninger, vige og strømrender. Kysterne er kun i ringe omfang påvirket af diger, sommerhusbebyggelse og tekniske anlæg. Hovedparten af strandengene langs kysterne er velbevarede, fordi de fortsat udnyttes til kreaturgræsning.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos  Naturstyrelsen – Thy .

Læs publikation