Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 101, 2009

Miljøstyrelsen har foretaget en kortlægning af markedet for mobiltelefoner i Danmark for at undersøge om mobiltelefonerne afgiver for meget nikkel. Baggrunden for undersøgelsen er, at der er konstateret flere tilfælde af nikkelallergi ved brug af mobiltelefoner. Undersøgelsen viser at fem mobiltelefoner afgiver mere nikkel end grænseværdien på 0,5 microgram/cm2/uge.

 

Læs publikation