Emballageforsyningen i Danmark 2006

Mængden af ny emballage på det danske marked i 2006 er opgjort til 972.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 179 kg emballage pr. år. Miljøprojekt Nr. 1231, 2008

Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 6-8 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (54%). Plastemballage udgør 20%, glasemballage udgør 10%, træemballage udgør 11% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Cirka halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Læs publikation