Miljørigtig overfladebehandling af metaller og plast

Denne rapport indeholder en gennemgang og vurdering af, om der i EU's BREF-dokument "Best Available Techniques for Surface treatment of Metals and Plastics" er forhold og metoder, der kan være i konflikt med gældende dansk lovgivning.  Det har i særlig grad været hensigten at afdække eventuelle uoverensstemmelser og anføre forklaringer på, hvordan myndighederne bør forholde sig hertil.  Der er samtidig udarbejdet en kort og systematisk oversigt over de BAT-løsninger, der præsenteres i BREF-dokument.

Læs publikation