Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2004

Genanvendelsen af papir og pap samt af glas-, plast-, metal og træemballage i Danmark i 2004 er blevet opgjort. Miljøprojekt, 1129, 2006

Opgørelsen viser bl.a.,  at genanvendelsen af papir og glasemballage er
på samme niveau som i de foregående år.  Knap 60 procent af det forbrugte papir- og papemballage og 70 procent af den glasemballage, der bruges i Danmark, blev indsamlet og genanvendt. 

16 procent af den brugte plastemballage og 42 procent af metalemballagen blev indsamlet og genanvendt. Opgørelsen af træemballage er foretaget for første gang og viser, at vi indsamler næsten 30 procent eller dobbelt så meget som målet.

Læs publikation